May 25, 2009

kiTA muNGKin..

by Wyza Ibrahem

"Kita mungkin memerlukan hanya satu minit untuk terpikat kepada seseorang, satu jam untuk menyukai seseorang dan satu hari untuk mencintai seseorang... Tetapi kita barangkali memerlukan waktu sepanjang hayat untuk melupakan seseorang"...

No comments:

Post a Comment